Waarom Eco-filtratie

Wet en Regelgeving

In vele Europese landen zijn de overheden bezig met het opstellen van een nieuwe wet- en regelgeving die in de toekomst het gebruik van chloor en chemicaliën, om het zwembadwater te zuiveren, tegengaan of verbieden (duurzaamheid beleid).

Dit om de verspilling van:

• Water (denk aan zwemwater in onze zwembaden)
• Energie (de pompen waarop het filtersysteem werkt)
• Natuur (het schoonmaken van het zwembad, zwembadwater en het lozen van het vervuilde water)
• Onze gezondheid (we zwemmen in water waar chloor, chemicaliën en zout is aan toegevoegd)

te verminderen c.q. tegen te gaan, om het milieu minder te belasten en dat we opzoek gaan naar innovatieve, duurzame oplossingen.

Duitsland, Nederland, Scandinavië en Engeland zijn hierin vooruitstrevend. Het houdt ook in, dat dit in Europeesverband (EUROLANDEN) voor de wet- en regelgeving geregeld wordt. Portugal behoort tot één van de Europese lidstaten en moet ook een duurzaam beleid gaan voeren, aangezien er een schaarste is aan water en de waterprijs per kub hoog zijn!

De Europese Commissie heeft in 2000 de “Kaderrichtlijn Water“ gepubliceerd. Deze kaderrichtlijn beoogt alle wateren binnen de Europese Unie te beschermen en de kwaliteit ervan te verbeteren, dus zowel het oppervlaktewater, grondwater, overgangswater en kustwater. De Europese Commissie verplicht de lidstaten om ervoor te zorgen, dat in 2015 alle wateren voldoen aan een aantal ecologische kwaliteitscriteria en in zogeheten goede toestand verkeren en bovendien moet het gebruik van water tegen die tijd duurzaam zijn.

Eind 2012 presenteerde de Europese Commissie de Blauwdruk Water. De blauwdruk water introduceert een uitgebreide set aan maatregelen voor uitvoering Kaderrichtlijn Water en voor efficiënter en duurzamer gebruik van water.Zwemmen is gezond!

Deze stelling geldt als het zwemwater en de luchtlaag boven het wateroppervlakte gezond zijn voor de zwemmer. Onderzoek heeft aangetoond, dat zich in een zwembad veel meer bacteriën bevinden dan voorheen werd gedacht. Met name in het filtersysteem, in de leidingen en op de zwembadwanden ontwikkelen zich enorme biomassa’s van bacteriën, welke voor chloor ongevoelig zijn. Deze bacteriën kunnen leiden tot ziektekiemen en dat moet voorkomen worden.

Door chloor aan het water toe te voegen worden bacteriën gedood, echter dit is maar gedeeltelijk waar.

Individuele bacteriën welke zich in het water bevinden worden inderdaad gedood. Daar waar het water in contact staat met een oppervlakte, ontwikkelen de bacteriën zich snel tot een bio-film. Het grootste oppervlakte wat in contact staat met zwemwater is het filterbed in het (huidige systemen filtering in combinatie met chloor of chemicaliën) zand/chloor filtering en juist dáár ontstaan dan ook altijd bio-filmen.

De slijmerige bio-film is ongevoelig voor chloor. Een bio-film kent lokaal een zeer lage pH-waarde (plaatselijk tot een waarde van Ph 3 á 4) waardoor Tri-chloramine wordt gevormd (een proces waarbij chloor reageert met ammonium) en Tri-chloramine is niet wenselijk in zwemwater.

Steeds vaker stellen overheden (waaronder ook EU) zich de vraag, hoe bacterievorming en ook Tri-chloraminevorming voorkomen kunnen worden.

Door gebruik te maken van een Eco-filtratie systeem, in combinatie met Actief Filter Medium en No-Phos, krijgt u het zwembadwater in een gezonde balans en wordt dit inmiddels erkend als perfect product en dan wordt zwemmen ook werkelijk heel gezond!

Buiten dat dit systeem ervoor zorgt voor gezond zwemwater, is dit systeem een innovatief duurzaam product en zeer milieu bewust. Doordat we geen gebruik maken van chloor of chemicaliën, door het unieke automatische terugspoelsysteem waardoor waterverspilling tot het verleden behoort en door gebruik te maken van energiezuinige pompen, wordt ook rekening gehouden met het energieverbruik.Contact

Neem contact met ons op

Met behulp van onderstaand formulier kunt u uw vraag of verzoek aan ons stellen. Vult u het formulier zo volledig mogelijk in dan kunnen wij u zo snel mogelijk van dienst zijn. Indien u liever telefonisch contact met ons opneemt, bel dan met 00351 915 268 510 of kijk hier voor meer contactgegevens .

Partners