Techniek

Wat is een natuurlijk zwembad of zwemvijver.

Een natuurlijk zwembad of zwemvijver is gebaseerd op een systeem dat bestaat uit een geconstrueerd lichaam van water, waar het water wordt opgenomen door een isolerend membraam, waarin geen chemicaliën worden gebruikt om het water te desinfecteren of te steriliseren, kortom, het zuiveren van het water wordt bereikt door een biologisch filter en waterplanten.

 

 

Het natuurlijk zwembad / zwemvijver is verdeeld in twee gebieden:


  • De zwem-zone is het gebied bestemd voor zwemmen, met de optische kenmerken van een conventioneel zwembad.
  • De regeneratie-zone bestaat uit een gevoerd overflow zwembad, gevuld met specifieke filtratie substraten en flora.

De zwem-zone moet fysiek gescheiden zijn en de regeneratie-zone kan er naast geplaatst worden of op een externe locatie, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

 


In een natuurlijk zwembad / zwemvijver stroomt het water via zwaartekracht van het zwembad in de distributie schachten. Het water gaat dan door een biologisch fijn-filter / bioreactor voordat het wordt gepompt in de regeneratie-zone. Het water wordt biologisch gereinigd door de metabolische processen in het substraat, waarin de waterplanten zijn geworteld. Micro-organismen en de waterplanten zorgen voor een effectief, continue reinigingsproces.Reiniging en waterkwaliteit.

Materialen zoals bladeren, pollen, stof of zonnebrandolie, die vaak voorkomen op het wateroppervlak, worden verwijderd door een speciale skimmer of overloopgoot. Deze speciaal ontworpen apparaten kunnen optimaal het wateroppervlakte afromen en verminderen verzanding. Stroomafwaarts, verwijdert een bioreactieve biologische filter deeltjes tot een grootte van 100 micron maar behoudt de nuttige deeltjes voor het natuurlijk evenwicht. Onze pompen, ten opzichte van de conventionele zwembadpompen, werken hydraulisch en optimaliseren de water-debieten en volumes, waardoor het reinigingsproces nog verder wordt versnelt.

 

 

Dit mechanische proces, versterkt de natuurlijke filtratie en produceert kristalhelder, schoon water dat u in principe kan drinken.


Milieu overweging

Een natuurlijk zwembad heeft geen chemicaliën nodig voor zuivering en filtratie.

In conventionele zwembaden, word het water gefilterd met behulp van een zandfilter en toevoegingen van chloor en chemicaliën. Bij het reinigen van conventionele zwembaden komen vervuilde afvalstoffen en vervuilt water vrij en deze worden geloosd op het riool of elders. Bij verdamping komen deze stoffen in de atmosfeer en bij regen weer terug. Tevens, zwemmen wij in water dat behandeld is met chloor en chemicaliën en ademen de luchtlaag die boven het zwembad hangt in.

 

Bij een natuurlijk zwembad / zwemvijver gebruiken wij geen chemicaliën om het water te zuiveren en te filteren. Een natuurlijk zwembad / zwemvijver reinigt zichzelf en bij eventueel onderhoud zijn de vrijgekomen afvalstoffen natuurlijk en afbreekbaar, dus belasten het milieu niet. Er is geen verspilling van water dat geloosd wordt op het riool, wij handhaven het water en wordt gehandhaafd als “levend”. Ook is er een aanzienlijke vermindering van energieverbruik en omdat PerfectSwimming gebruik maakt van energiezuinige pompen is dat nog minder. In combinatie met Solar-technologie nihil. Doordat er geen gebruik wordt gemaakt van chemicaliën is het ook gezonder voor u. Geen huidallergieën meer, geen rode ogen, geen verkleurd badgoed of verkleurd haar!Proces & Aanleg

Individuele oplossingen voor alle regio’s van de wereld.

Bij het plannen en ontwikkelen van een nieuw te realiseren natuurlijk zwembad of zwemvijver, houden wij rekening met de regionale klimatologische omstandigheden. Of wij een natuurlijk zwembad of zwemvijver in het noorden van Duitsland, Australië, of dan wel in Noord Portugal of Zuid Portugal ontwikkelen en aanleggen, maken wij een natuurlijk zwembad of zwemvijver op maat dat aan de eisen voldoet en past in het omgevingsklimaat. Natuurlijk, met een biologisch filtersysteem en een gecoördineerde reeks planten binnen de regio.

 

 

Mogelijkheden.

Voor het realiseren van een natuurlijk zwembad of zwemvijver zijn er vele mogelijkheden, van vormgeving tot bouwmethodes, of wilt u een totaal nieuw concept of wilt u uw conventionele zwembad ombouwen tot een natuurlijk zwembad of zwemvijver. Wij kunnen ook zorgdragen dat uw tuin naadloos wordt aangesloten, zodat uw natuurlijk zwembad of zwemvijver integreert met de tuin en uw leefomgeving “ Natuurlijke Balans”.


Uiteraard kunt u ook kiezen voor uw eigen architect die de vormgeving bepaalt, wij ”PerfectSwimming” in samenwerking en in goed overleg met u en uw architect, zorgen voor de technische ontwikkeling en realisatie van uw wensen.


Onze natuurlijke zwembaden en zwemvijvers worden niet uitgevoerd met zwart vijverfolie! Dus, u krijgt niet het gevoel van een duik in een zwart gat. Wij bouwen natuurlijke zwembaden en zwemvijvers met het gevoel dat u in een conventioneel zwembad zwemt, maar wel natuurlijk!


Wij kunnen natuurlijke zwembaden en zwemvijvers ook bouwen zonder een constructie in de grond. Dus, op een ecologische verantwoordelijke wijze realiseren wij een natuurlijk zwembad of zwemvijver, waarbij we het water filteren op natuurlijke wijze. Dit soort systemen zijn zeer geschikt in ecologische en agrarische gebieden. Wij sluiten hierop meestal een waterbuffersysteem aan, zodat het regenwater dat valt, opgevangen wordt en gebruikt wordt om verdampt water aan te vullen.

 

Inventarisatie.

Omdat het maatwerk betreft, is goed luisteren naar de klant daarbij essentieel. Samen met u bepalen we de te realiseren sfeer en mogelijke wensen. In dit traject geven wij u advies, visie en mogelijkheden aan. Ook meten wij alle relevante zaken op in uw tuin, inclusief hoogtemeting en bekijken wij de architectuur van uw woning, haar situering en de omgeving. Alle gegevens samen inclusief uw wensen wordt het uitgangspunt van het ontwerp.
Tevens bespreken we het beschikbare budget voor de realisatie van de aanleg van het project en de ontwerp- en ontwikkelingskosten.
Het kennismaking/advies en inventarisatiegesprek is vrijblijvend. Aan de hand van de verkregen informatie maken wij een vrijblijvende offerte waarin de gegevens zijn verwerkt en de kosten zijn opgenomen. Bij schriftelijk akkoord gaan we over tot in gang zetten van het proces.

 

Van schetsontwerp tot definitief plan.

Bij opdracht gaan we op grond van de verkregen informatie een doordacht schetsontwerp maken in kleur, dat voor u goed leesbaar is en goed te beoordelen. Wij bespreken met u het plan en lichten het toe en voorzien het zo nodig van constructiedetails. Tevens stellen wij een begroting op van kosten. Correcties worden doorgevoerd.
Bij akkoord, stellen wij het voorlopig ontwerp op en in overleg met u gaan we de keuze van het materiaal bepalen.
Als deze keuzes bepaald zijn maken wij het definitief ontwerp met de daarbij behorende technische tekeningen, constructie tekeningen, materialisatie plan en beplantingsplan.
Daaraan vast maken wij een calculatie, werkomschrijving van de werkzaamheden (zeg maar een bestek) en we stellen een daarbij behorende uitvoeringsofferte op. Tevens maken wij ook een grove planning van de uitvoering. Wij bespreken met u het definitief ontwerp, de werkomschrijving, calculatie, grove planning en de uitvoeringsofferte.
Bij akkoord gaan we over tot aanleg van het project.

 

Realisatie aanleg project.

Na overeenstemming met het ontwerp en offerte, wordt het project zorgvuldig gepland en voorbereid. Vanuit Perfect Swimming heeft U een vast contactpersoon in de vorm van een projectmanager, die zorgt voor een efficiënte projectuitvoering en projectadministratie, waarbij u regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen en het proces van aanleg tot voor oplevering tot definitieve oplevering.
De werkzaamheden worden door een vakkundig team gerealiseerd.

 

Nazorg.

PerfectSwimming staat garant voor kwaliteit en maakt gelijk bij oplevering met u een doorafspraak voor over drie maanden om te controleren of alles goed functioneert. Uiteraard, kunt u als er zich problemen voordoen of vragen heeft, kan u contact met ons opnemen. Wij maken met u een afspraak en komen langs om u te ont-zorgen.
PerfectSwimming staan garant voor de kwaliteit van de geleverde beplanting (inboetgarantie). In het eerste groeiseizoen na de aanleg maken wij een rondgang en controleren of de planten zijn aangeslagen.
Wij kunnen ook het onderhoud voor u verzorgen.

 Onderhoud

Verzorging en Onderhoud.

Ieder natuurlijk zwembad of zwemvijver is volstrekt uniek en heeft daarom een andere ”Break-in” periode waarin het systeem zijn balans vindt, maar is wel gelijk gebruiksklaar om te zwemmen.
Het duurt meestal tussen de twee en drie jaar tot een biologisch evenwicht tot stand is gekomen. Zodra een biologisch evenwicht is bereikt, behoeft een natuurlijk zwembad of een zwemvijver aanzienlijk minder onderhoud dan een conventioneel zwembad.

  • Voorjaar: In het voorjaar moeten de planten in de regeneratie-zone worden teruggesnoeid en moet de neiging tot over-begroeiing worden voorkomen.
  • Zomer: Op winderige, warme en droge dagen kan het water met een snelheid van 1 cm per dag verdampen, dit dient gecontroleerd te worden en moet tijdig worden bijgevuld.
  • Herfst: De dode bladeren die uit de bomen vallen verwijderen, dit voorkomt micro-organismen en voedingstoffen voor algen.
  • Winter: In gebieden waar het vriest, zorgen dat het natuurlijk zwembad of zwemvijver niet helemaal dichtvriest ter voorkoming van ophoping van kooldioxide, dit brengt onbalans. Overmatig sneeuw kan ook de planten beschadigen in de regeneratie-zone. In gebieden waar dit niet voorkomt, behoeft er in de wintermaanden geen onderhoud gepleegd te worden.Contact

Neem contact met ons op

Met behulp van onderstaand formulier kunt u uw vraag of verzoek aan ons stellen. Vult u het formulier zo volledig mogelijk in dan kunnen wij u zo snel mogelijk van dienst zijn. Indien u liever telefonisch contact met ons opneemt, bel dan met 00351 915 268 510 of kijk hier voor meer contactgegevens .Partners